Kinderoefentherapie

Wordpress-Oefentherapie-600_jurre2Werkwijze kinderoefentherapie

Als u een kind aanmeldt voor kinderoefentherapie, wordt een eerste afspraak gepland. Deze is vooral bedoeld als kennismaking en om het kind ervaringen in de behandelruimte te laten opdoen. Vervolgens gebruikt de kinderoefentherapeut een aantal behandelingen (meestal 3) om een kind te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ook krijgt de therapeut zo een beter beeld van het kind. Er worden testen/observaties afgenomen en van de behandelingen wordt een onderzoeksverslag gemaakt. Dit krijgen de ouders/verzorgers mee.

springen hoepelsTijdens de behandeling of begeleiding wordt er zowel gewerkt aan de noodzakelijke voorwaardelijke functies om tot bepaalde handelingen te komen, als aan het functioneel oefenen van vaardigheden. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een kind heeft de kinderoefentherapeut een pedagogische opleiding gevolgd.

Samenwerking met derden
De samenwerking met ouders leerkrachten, schoolartsen en andere relevante personen is een belangrijke factor om een kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De praktijk streeft erna deze contacten zo goed mogelijk te onderhouden, indien dit noodzakelijk is voor de behandeling/begeleiding van een kind. Hiervoor is wel toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk. Zo nodig kunnen in overleg oudergesprekken of overleggen worden gepland.

Directe toegankelijkheid of verwijzing
Hoewel de directe toegankelijkheid ook geldt voor kinderen, is een verwijzing van een huisarts of specialist wel wenselijk, omdat deze in sommige gevallen noodzakelijk is voor de aanvraag van een chronische indicatie of machtiging. Op verzoek kan deze ook aangevraagd worden na het onderzoek en motorisch verslag.

Werkwijze voor Babytherapie

baby op grote balDe werkwijze bij aanmelding en onderzoek is ongeveer hetzelfde als bij de oudere kinderen. Eerst wordt de klacht in kaart gebracht, waarna er een verslag en behandelplan wordt gemaakt. Ouders worden vaak nog meer bij de babytherapie betrokken, omdat zij in de eerste plaats degenen zijn die iets bij hun kleintje moeten veranderen. Naast het stimuleren van de motorische ontwikkeling zullen zij met hun baby moeten oefenen. Zij krijgen dus regelmatig instructies en advies.

In het geval van voorkeurshouding wordt de behandeling vaak aan huis gegeven. De reden is dat er dan vooral praktische adviezen worden gegeven, waarbij de inrichting van bijvoorbeeld de babykamer, meubels en de inval van daglicht een grote rol spelen.

Directe toegankelijkheid
De directe toegankelijkheid (dus aanmelding zonder verwijzing) geldt ook voor de oefentherapie voor baby’s. Toch is het zeer wenselijk om een verwijzing te hebben. Zo nodig zal er eerst een onderzoek worden afgenomen, waarna er als nog om een verwijzing door de huisarts of het consultatiebureau wordt gevraagd.